Wat is palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Palliatieve of palliatieve terminale zorg (PTZ) is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.

Wie is betrokken bij palliatief terminale zorg?

Bij palliatief terminale zorg zijn vaak, maar niet per definitie, een groot aantal verschillende zorgverleners betrokken, zoals: 1 Huisarts en andere artsen 2 Diëtisten 3 Fysiotherapeuten 4 Verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie 5 Psychologen 6 Vrijwilligers (mantelzorgers) 7 Geestelijk verzorgers 8 Maatschappelijk werkers

Hoe duurt de palliatie in de stervensfase?

Palliatie in de stervensfase: In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts een paar dagen, de laatste dagen voor het overlijden. Nazorg: De nazorg voor naasten na het overlijden van de client wordt meestal ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg.