Wat houdt SES in?

Wat houdt SES in?

De maatschappelijke positie (sociaal economische status, ofwel SES) wordt doorgaans ontleend aan het opleidingsniveau of inkomen van mensen. Deze gebruikt het eigen oordeel van mensen over hun gezondheid als maat voor gezondheid en het opleidingsniveau als maat voor SES.

Wat is een laag SES?

Lage SES staat voor een ‘lage sociaal economische status’. In het onderzoek van het RIVM refereert dit aan mensen met een lage opleiding (basisonderwijs, lo, vmbo, avo, mavo) en/of mensen met een laag inkomen. Het betreft ongeveer 30% van de mensen in Nederland.

Hoe meet je sociaal economische status?

Er zijn drie indicatoren die vaak worden gebruikt om SES te meten, namelijk het opleidingsniveau, het inkomensniveau en het beroepsniveau. Elke indicator verklaart een verschillend deel van SES, respectievelijk kennis, bezittingen en status.

Wat zijn SES kenmerken?

Om de socio-economische status van de leerlingen te vatten, wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren:

  • Thuistaal van de leerling.
  • Een schooltoeslag ontvangen.
  • Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder.

Wat is een SES nummer?

Afkorting van sociaal-economische status.

Wat valt er onder sociaal economisch?

“Sociaaleconomische status” houdt in de mix van sociale en economische factoren, die o.a. in beeld brengt hoe het is gesteld met welvaart/welzijn en de gezondheid van mensen. Bij zowel de sociale als de economische kant spelen bovendien opleiding en vaardigheden een rol.

Welke gezondheidsproblemen komen vaker voor bij mensen met een lage SES dan bij mensen met een hoge SES?

Mensen met een lage sociaal-economische status (SES) zijn vaak alleenstaand, en zitten relatief vaak in een uitkering. Ten opzichte van mensen met hoge SES hebben mensen met een lage SES een hogere kans op bijna alle risicofactoren voor gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik.

Wat is de sociale status?

Sociale status gaat over het aanzien, de eer en de prestige die iemand krijgt en met zich meedraagt in diens sociale groep of samenleving. Een sociale status kan verkregen worden door toewijzing of verwerving. Andere mensen zien dan dat er toegang is tot die veronderstelde hogere status.

Wat zijn sociaal economische aspecten?

[psychologie en sociologie] Positie van een gezin of een gemeenschap op de welvaartsladder. Belangrijkste factoren zijn inkomen en opleidingsniveau, en daarmee samenhangende kenmerken zoals de buurt waarin men woont en de kwaliteit van de woning.

Wat bedoelen ze met sociaal economisch?

De sociale economie is een verzamelnaam voor ondernemingen die niet in eerste instantie voor de winst van haar eigenaars opgericht werden, maar die een sociale doelstelling hebben. Ze behoren tot de zogenaamde derde sector. In Nederland wordt de term sociale economie amper gebruikt. …